1 اسد 1395 - همه اخبار

بهره برداری از تعمیر جدید ریاست عمومی ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله

بهره برداری از تعمیر جدید ریاست عمومی ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله

آریانا نیوز: وزیر امور داخله ساخت تعمیر جدید این ریاست را گام مهمی به سوی پیشرفت و ترقی عنوان نمود.

 

محفلی که به همین مناسبت در ریاست عمومی ثبت احوال نفوس وزارت امورداخله، برگزار گردیده بود، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله کشور، ساخت تعمیر جدید این ریاست را گام مهمی به سوی پیشرفت و ترقی عنوان نموده گفت: اداره ثبت احوال نفوس مرجع عرضه کننده خدمات به مردم بوده و تطبیق ریفورم و فراهم نمودن تسهیلات در آن باعث اعتماد مردم به نهادهای دولتی به ویژه وزارت امور داخله می گردد.

 

وزیر امور داخله کشور، بر مبارزه علیه فساد اداری که یکی از اولویت های کاری این وزارت می باشد اشاره نموده تصریح کرد که خود کفا ساختن اداره ثبت احوال نفوس و تذکره برقی در کاهش و از بین بردن فساد اداری و ارایه خدمات بهتر برای مردم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

 

همچنان در محفل یاد شده، لوی پاسوال اکرام الدین یاور معین اداری وزارت امور داخله، به جایگاه اداره ثبت احوال نفوس اشاره نموده گفت که این اداره در چوکات وزارت امور داخله از نقش کلیدی برخوردار بوده و هم اکنون بیشتر از 18 هزار جلد دفتر اساس ثبت هویت اتباع کشور در آن موجود می باشد که به زودی  سیستم سابقه به سیستم برقی تبدیل خواهد گردید تا به نیاز مندی متقاضیان تذکره هویت، به هموطنان رسیدگی صورت گیرد.

 

در محفل یاد شده همچنان رییس نهاد بین المللی دموکراسی انتر نشنل صحبت نموده گفت که در جهت بهبود امور و حکومت داری خوب و به منظور فراهم سازی اخذ تذکره تابعیت برای شهروندان کشور، وزارت امور داخله را همکاری جدی خواهند کرد.

بیشتر بخوانید  درخواست وزیر خارجه طالبان از جامعه بین‌الملل درباره نسل‌کشی مردم فلسطین

 

همچنان همایون محتاط سرپرست ریاست عمومی ثبت احوال نفوس و تذکره برقی وزارت امور داخله صحبت نموده گفت که با پیوستن اداره تذکره برقی به ریاست عمومی ثبت احوال نفوس سیستم سابقه کاغذی از میان برداشته خواهند شد و در عوض تمام امورات این اداره برقی خواهند گردید.

 

در پایان این محفل تفاهم نامه همکاری میان وزارت امور داخله و نهاد بین المللی دموکراسی انتر نشنل توسط وزیر امور داخله کشور به امضا رسید.

 

این در حالیست که تعمیر جدید ریاست عمومی ثبت احوال نفوس و تذکره برقی وزارت امور داخله به هزینه بیشتر از 5 ملیون دالر، و مساحت 4 جریب زمین در ناحیه چهارم شهر کابل، توسط ریاست تعمیرات وزارت امور داخله ساخته شده است.

همرسانی کنید!