16 حوت 1393 - همه اخبار

“بندر غلام خان” به یک بندر رسمی تجارتی مبدل میشود

“بندر غلام خان” به یک بندر رسمی تجارتی مبدل میشود

مقامات محلی ولایت خوست میگویند که تمام امکانات برای رسمی سازی بندرغلام خان تکمیل شده وقرار است به زودی به یک بندر رسمی تجارتی مبدل شود.

 

عبدالجبار نعیمی سرپرست ولایت خوست گفت که حکومت افغانستان از دو سال به این سو کار فراهم سازی تمام امکانات را برای این بندر درولسوالی گربز این ولایت آغاز کرده است.

 

او افزود که کارایجاد گمرک سرحدی ،کمیساری سرحدی و سرک ها برای بندر تجارتی غلام خان تمام شده واکنون زمان آن رسیده که این بندر به یک راه ترانزیتی رسمی مبدل شود:

 

” من امیدوار هستم که وقت رسمیت بندرگاه رسیده باشد،و در مدت زمان کم بندرگاه منحیث یک بندرگاه رسمی با طی مراحل آن و قرارداد آن شناخته شود. ”

 

تجارافغان و مردم ولایت خوست از سالها به این سو خواهان این هستند تا این بندر به یک راه ترانزیتی مبدل شود آنان به این باورند که این راه یک راه نزدیک به شهرتجارتی کراچی پاکستان است.

 

دو سال قبل حکومت افغانستان 142 جریب زمین را درولایت خوست برای اعماربندرغلام خان اختصاص داد وبه گفته مقامات محلی ولایت خوست تاسیس این بندر 5 میلیون دالر امریکایی هزینه برخواهد داشت.

 

تجار افغان از پیشرفت ها دراین خصوص خوشبین اند و ازحکومت میخواهند تا این راه تجارتی هرچه زودتر به یک بندر رسمی تجارتی تبدل شود.

 

در این حال خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت وصنایع افغانستان میگوید که با رسمی شدن این راه بیشترمشکلات تجارافغان حل خواهند شد:

 

” ما اموال خود را که انتقال میدهیم بسیار با مشکلات مواجه هستیم، بناً محترم رییس جمهور که به اسلام آباد رفته بودند این موضوع را یاد آوری کرده بود،این نزدیک ترین راه است ، ما از راه تورخم و ماهیپر بسیار مشکلات داریم،این بدیل خوب است برای کابل و تمام افغانستان و ما امید وار هستیم که این راه هر چه زودتر بازشود. ”

بیشتر بخوانید  راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سراسر کشور

 

آقای الکوزی گفت با آنکه ترانزیتی شدن این راه یک بخش از قرار داد اپتا هم میباشد اما پاکستان بنابر مشکلات امنیتی تا اکنون برای رسمی شدن این راه رضایت نشان نداده است.

 

دراین حال رییس جمهور غنی وعده سپرده است که هرچه زودتر به اساس قرارداد دوجانبه با پاکستان این راه را ترانزیتی خواهند ساخت.

 

کارشناسان اقتصادی به این باورند که با ترانزیتی شدن بندر غلام خان به شمول افغانستان کشورهای آسیای میانه نیز سود اقتصادی خواهند برد.

همرسانی کنید!