دیدار شماری از بزرگان و متنفذین لوگر با سرپرست وزارت امورداخله

ویس احمد برمک

آریانا نیوز: شماری از بزرگان و متنفذین ولایت لوگر روز گذشته با ویس احمد برمک سرپرست وزارت امورداخله دیدار کردند. 

درین دیدار نخست چند تن از بزرگان ولایت لوگر، ضمن بیان پاره از مشکلات محیطی و امنیتی موجود در ولایت لوگر حمایت خود را از برنامه های کاری وزارت امورداخله در جهت تامین امنیت سراسری در کشور ابراز داشته افزودند که مردم این ولایات طی سال های گذشته از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حمایت نموده و اکنون نیز آماده هر نوع همکاری با نیروهای امنیتی به ویژه با پولیس ملی کشور هستند.

در همین حال سرپرست وزارت امورداخله از همکاری و هماهنگی خوب  مردم ولایت لوگر با نیروهای امنیتی ابراز خرسندی نموده گفت که مردم این ولایت نه تنها که از نیروهای امنیتی خود حمایت می نمایند بلکه عملاً در مبارزه علیه گروه های هراس افگن یکجا با نیرو های امنیتی و دفاعی کشور سهیم هستند.

همچنان سرپرست وزارت امور داخله بر حل مشکلات امنیتی موجود در بعضی از نقاط نا امن ولایت لوگر تاکید ورزیده افزود که نیروهای پولیس ملی مستقر در ولایت یاد شده در جهت تامین امنیت مطمین تلاش همه جانبه می نمایند.

بیشتر بخوانید  راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ۲۱ ولایت کشور
همرسانی کنید!