10 قوس 1395 - همه اخبار

برگزاری پنجمین کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل متحد در پوهنتون کابل

آغاز پروگرام دکتورا در پوهنتون کابل

آریانا نیوز: با ابتکار محصلان پوهنتون کابل، پنجمین کنفرانس دو روزه تحت نام شبیه سازی سازمان ملل متحد، در ادیتوریم دیپارتمنت زبان چینایی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برگزارگردید.

در این کنفرانس که به ابتکار محصلان پوهنتون کابل دایر گردید، نماد سازمان ملل متحد به تمثیل گرفته شد و در آن با تشکیل کمیته ها، مسایل جهانی مورد بحث قرار گرفت. پوهنیار حمیدالله فاروقی وزیر مشاور رییس ج .ا .ا ، در امور تحصیلات عالی و رییس پوهنتون کابل، این کنفرانس را گام مهم جهت آشنایی جوانان با مسایل اجتماعی، سیاسی و کارسازمان ملل متحد خوانده افزود : ” این کنفرانس ها جوانان را کمک میکند که در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعال و آگاه باشند ” همچنان امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی، نظریاتش را پیرامون موفقیت و عدم موفقیت سازمان ملل متحد در بحث آوردن صلح، ابراز داشت. در روز اخیر این کنفرانس، تحایف برای سازمان های همکار و محصلان توسط حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل، اهدا گردید

بیشتر بخوانید  پیام وزارت معارف درباره تکذیب خبر‌های مبنی بازگشایی مکاتب خصوصی برای دختران
همرسانی کنید!