19 ثور 1396 - همه اخبار

برگزاری مراسم فراغت صدها تن از منسوبین اردوی ملی

برگزاری مراسم فراغت صدها تن از منسوبین اردوی ملی

آریانا نیوز: مراسم فراغت صدها تن اردوی ملی با اشتراک لوی در ستیز قوای مسلح  درمرکز تعلیمی نظامی کابل برگزار شد.

نیروهای امنیتی ودفاعی کشور با پلان وسیع وآماده گی کامل وظایف امنیتی را در تمام کشور رهبری ومدیریت نموده و با راه اندازی عملیات های وسیع  مصروف دفاع از وجب وجب خاک شان میباشند   این مطلب را لوی درستیز قوای مسلح در مراسم فراغت صد ها تن از منسوبین اردوی ملی در مرکز تعلیمی نظامی کابل بیان داشتند  .

 

قوماندانی مرکز تعلیمی نظامی کابل روز گذشته شاهد فراغت صد ها تن از برید ملان وسر بازان اردوی ملی  بود که دوره آموزشی را در این قوماندانی سپری نموده وطی مراسم ویژه سند فراغت آنها توسط لوی درستیز قوایمسلح توزیع گردید .

 

در مراسم که به اشتراک دگر جنرال محمد شریف یفتلی  لوی درستیز قوای مسلح  وجمع از روسا وجنرالان دراین قوماندانی مرکز تعلیمی نظامی کابل برگذارگردیده بود فارغان اطمینان دادند که با مورال عالی وکسب آموزش های مسلکی در خدمت دفاع از کشور قرار میگیرند وآماده گی کامل دارند تا بخاطر آرامی مردم رهسپار میدانهای نبرد گردند

 

لوی درستیزقوایمسلح خطاب به فارغان  گفتند : حضور گرم وموجودیت بالفعل جوانان رشید کشوربه طور داوطلبانه درمراکز تعلیمی بیانگر حمایت مردم از اردوی ملی بوده و نوید دهنده  سال با ثبات موفقیت وسال پیروزی به مردم افغانستان است

 

لوی درستیز با اشاره به فعالیت های نیروهای امنیتی ودفاعی گفت  که عملیات خالد که به رهبری اردوی ملی در سراسری کشورادامه دارند نتایج خوب رابرای سرکوب دشمنان مردم افغانستان دربرداشته است

 

بیشتر بخوانید  شاهراه سالنگ‌ به روی ترافیک مسدود شد

وی همچنان علاوه کرد  که ما اکنون دربخش انکشاف وقابلیت های محاربوی به دست اورد های قابل ملاحظه نایل گردیدم ودرسال جاری با پلان وسیع واماده گی کامل فعالیت های دفاعی وامنیتی را در تمام کشور راه اندازی ومدیریت مینمایم

 

سپس جنرال لعل جان ظهیر قوماندان این مرکز ازسعی تلاش بیشتر پرسونل  اداری وتدریسی در آموزش جوانان  اردوی ملی اطمینان دادند.

همرسانی کنید!
  1. ناشناس :

    خطاب به بعضی از افسران اردوی ملی ، که حقوق و امتیازات زیر دستان شان را سلب نه نماید این عمل نامعقول و نامطلوب انان سبب شکست و از دستدادن روحیات سربازان میشود میگویند، که خان هستی سر دوستان هستی زمانیکه این سربازان دلیر و شجاع نباشند تو افسر کجا خواهد بودی لطفا به حقوق و امتیازات سربازان رسیدگی کنید تا با اطمنان کامل و مورال عالی علیه دشمنان ملت و کشور بتازند.