16 جدی 1395 - همه اخبار

برگزاری مراسم تجلیل از سیزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان

وزارت خارجه

آریانا نیوز: بعد ازظهرروزگذشته طی مراسمی ازسیزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان در وزارت امور خارجه تجلیل شد.

این نشست ، با اشتراک حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمسیون مسنقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نماینده ستره محکمه، وکلای مردم در شورای ملی، رؤسا و کارمندان شعبات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در سالون تشریفات این وزارت برگزار شد.

 

در آغاز، معین سیاسی وزارت امور خارجه در مورد اهمیت قانون اساسی به مثابه وثیقۀ ملی که حقوق اساسی همه شهروندان از جمله حق آزادی بیان و احترام به کرامت انسانی در آن تسجیل وتضمین گردیده، صحبت همه جانبه نمود. معین سیاسی وزارت خارجه، قانون اساسی افغانستان را در میان قوانین کشور های اسلامی و همسایه بهترین قانون دانسته، ارزش های اسلامی، ارزش های اخلاقی و فرهنگی مردم افغانستان، حقوق زنان، حقوق و آزادی های اساسی مردم افغانستان را مولفه های اساسی و برجسته این قانون تلقی نمود.

 

بعداً قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، روی شاخص های عمده قانون اساسی کشور که در سطح منطقه بی نظیر می باشد، روشنی همه جانبه و علمی انداخت.

 

در پایان این مجلس، نجیب آقا فهیم رئیس حقوق و معهدات وزارت امور خارجه راجع به ویژگی ها و نکات متمایز قانون اساسی کشور، به اشتراک کنندگان مجلس معلومات ارائه کرد.

بیشتر بخوانید  واکنش وزارت امور خارجه طالبان به اظهارات اخیر مقامات روسیه
همرسانی کنید!