20 میزان 1394 - همه اخبار

برگزاری مراسم بزرگداشت از روز جهانی پست در کابل

برگزاری مراسم بزرگداشت از روز جهانی پست در کابل

آریانا نیوز: بریالی حسام معین دیروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی پست گفت، شبکه پستی افغانستان بخشی از مارکیت جهانی پست بوده و انتقال پول از طریق پست در حال رشد می باشد.

 

مقامات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میگوید، حکومت افغانستان از درک عرضه خدمات پستی در سال جاری بیش از دوصد میلیون افغانی عواید بدست آورده است.

 

بریالی حسام معین این وزارت دیروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی پست گفت، شبکه پستی افغانستان بخشی از مارکیت جهانی پست بوده و انتقال پول از طریق پست در حال رشد می باشد.

 

آقای حسام در مورد تعداد اقلام پستی و عواید بدست آمده از آن در سال جاری گفت:

 

” ترافیک اقلام پستی ورودی و صدوری در داخل و خارج کشور طی سال روان بالغ به سه و نیم میلیون قلم بوده که مجموع عواید آن 227 میلیون افغانی را تشکیل میدهد. ”

 

آقای حسام گفت، در حال حاضر در سکتور پستی پنج میلیون دالر سرمایه گذاری شده که به صورت مستقیم و غیر مستقیم زمینه اشتغال را برای مردم افغانستان فراهم ساخته است.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارندگی در 21 ولایت کشور
همرسانی کنید!