29 قوس 1395 - همه اخبار

برگزاری دوازدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی در وزارت تحصیلات عالی

تحصیلات عالی

آریانا نیوز: دوازدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی به هدف امنیت سایبری تکنالوژی معلوماتی در تحصیلات عالی کشور، امروز در وزارت تحصیلات عالی برگزار شد.

در این کنفرانس که هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی، سفیر جمهوری فدرال آلمان، معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تعداد کثیری از استادان و محصلان شرکت نموده بودند؛ در آغاز پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی روی اهمیت استفاده از تکنالوژی معلوماتی در پوهنتون های کشور صحبت نموده گفت مصئون ساختن ارتباطات رسمی به سطح کشور، تطبیق سیستم های معلوماتی و مدیریتی در تحصیلات عالی که سیستم کنونی را به شکل دیجیتلی ذخیره می نماید و سایر موارد مربوط به تکنالوژی معلوماتی نیاز به مراقبت و تدابیر جدی را در بخش دنیای سایبری می طلبد. وی ضمن قدردانی از همکاری های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، پوهنتون تخنیکی برلین و دفتر DAAD کشور آلمان در جهت تطبیق برنامه های وزارت تحصیلات عالی اضافه کرد، وزارت تحصیلات عالی در مطابقت با پلان استراتیژیک ملی دوم خویش ساختار زیربنا های تکنالوژی معلوماتی و بهبود آنرا در اولویت های مهم کاری خویش قرار داده است . به گفته وزیر تحصیلات عالی ایجاد مراکز تکنالوژی معلوماتی در پوهنتون ها، محلی سازی ترافیک شبکه، بهبود وضعیت و توسعه شبکه AFGREN و همچنان ایجاد ساختار های شبکه به صورت معیاری و مطمئن از دیگر برنامه های این وزارت می باشد. بعداً پیام ویدویی بانوی اول کشور رولا غنی پخش گردید که در آن ضمن تشکری از وزارت تحصیلات عالی و برگزار کنندگان این کنفرانس بر اهمیت و امنیت تکنالوژی معلوماتی تاکید کرد. وی گفت تکنالوژی معلوماتی یکی از اولویت های کاری جهان امروز به شمار می رود. اطلاعات و ارتقای دانش در زمینه تکنالوژی یکی از ضرورت های مبرم انسانِ امروز است. بانوی اول اضافه کرد از این که ما متخصصان و دانش آموختگانی را در رشته ی آی تی در کشور داریم یک امتیازاست. جوانان ما باید با فرهنگ جدید تکنالوژی آشنا شوند. وی همچنان از جوانانی که پس از فراگیری دانش تکنالوژی معلوماتی در کشور جرمنی جهت خدمت به مردم و کشور شان دوباره به وطن برگشت نموده اند تشکری نمود. متعاقباً سفیر کشور آلمان مقیم کابل روی نیازمندی ها، چالش ها و خوبی های تکنالوژی معلوماتی سخنرانی نموده استفاده از تکنالوژی معلوماتی را در عرصه تحصیلات عالی پر اهمیت خواند. وی همچنان بر ادامه کمک های کشور متبوعش در این بخش اطمینان داد. ایمل مرجان معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از وزارت تحصیلات عالی بخاطر راه اندازی این کنفرانس قدردانی نموده در رابطه به امنیت سایبری معلومات داده چنین کنفرانس ها را در زمینه مهم تلقی نمود. داکتر محمد نذیر پیروز رئیس بخش زیک پوهنتون تخنیکی برلین نیز سخنرانی نموده گفت از سال 2002 تکنالوژی جدید در یک پیشرفت سریع وارد افغانستان شد. امروز در تمام پوهنتون ها و نهاد علمی از تکنالوژی و انترنت کار گرفته می شود. اما از آنجایی که نرم افزار می تواند حک شود که بعضا باعث جنگ های سایبری نیز می گردد. بناً افراد فنی و متخصص برای مدیریت این تکنالوژی نیاز است تا افغانستان نیز توانایی جلوگیری از حک کردن را حاصل نموده و باید طی راه اندازی یک پالیسی ملی به این مامول پرداخته شود. بر علاوه در این کنفرانس چند تن از استادان پریزنتیشن های شان را در زمینه ارائه نمودند. در اخیر کنفرانس اشتراک کنندگان از نمایشگاهی که در آن محصلان بخش ای تی پوهنتون های مرکز پروژه های شان را به نمایش گذاشته اند، دیدن نموده و آنان را مورد ستایش قرار دادند. این کنفرانس برای دو روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت، شرکت کنندگان طی کار های گروپی برعلاوه تبادل نظر و ارائه طرح ها و پیشنهادات شان در راستای امنیت سایبری در تحصیلات عالی، بحث می نمایند. این کنفرانس در حالی دایر می گردد که اخیراً 25 تن از استادان پوهنځی های تکنالوژی معلوماتی پس از ختم دوره ماستری در پوهنتون تخنیکی برلین کشور آلمان به وطن بازگشته و مصروف تدریس می باشند.

بیشتر بخوانید  درخواست شماری از فعالان زن از سامان ملل و جامعه جهانی برای محاکمه طالبان
همرسانی کنید!