4 جوزا 1400 - همه اخبار, سياسی

برگزاری جلسه کابینه تحت ریاست رییس جمهور با حضور داشت والیان کشور

برگزاری جلسه کابینه تحت ریاست رییس جمهور با حضور داشت والیان کشور

آریانا نیوز: جلسه کابینه تحت ریاست رییس جمهور با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس، در ارگ برگزار شد…

در این جلسه بر استفاده از فرصت ها جهت تحکیم وحدت ملی، حاکمیت ملی، ایجاد مشارکت بین المللی و همکاری منطقه یی، رسیدگی به مشکلات و ارائه خدمات موثر به شهروندان، گسترش روند اصلاحات، تمرکز روی عواید، صرفه جویی در مصارف، مبارزه با فساد اداری، ایجاد فضای اعتماد غرض سرمایه گذاری سکتور خصوصی و ترتیب برنامه های ملی در سه محور اساسی (دولت سازی، مارکیت سازی و اعمار صلح)؛ تاکید صورت گرفت.

کابینه ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جهت دفع و طرد حملات دشمن در ولایات مختلف کشور به ویژه لغمان، بغلان و لوگر و هدایت بخاطر رسیدگی به بیجاشدگان داخلی، از کارکرد ریاست انسجام امور کابینه، اداره امور ریاست جمهوری جهت تعقیب و پیگیری؛ ترتیب و ارائه گزارش تحقق تمامی وظایف مصوبات سال ۱۳۹۹ تقدیر نمود و گزارش متذکره با پیشنهادهای ارائه شده را مورد تایید قرار داد.

به همین ترتیب جلسه کابینه پلان کار تقنینی سال ۱۴۰۰ وزارت عدلیه با درنظر داشت درج نظریات اصلاحی اعضای کابینه، طرح تعدیل، ایزاد و لغو در برخی از مواد اساسنامه تصدی ملی محافظت عامه با یک سلسله تصحیحات و طرح مقرره لیلیه های محصلان را با یک سلسله تغییرات، تصویب نمود.

در اخیر جلسه کابینه، طرح وزارت صحت عامه جهت گسترش صلاحیت های مدیریتی و تدارکاتی برای شفاخانه ها تصویب گردید و آن وزارت را غرض ترتیب پلان عمل آن توظیف نمود و همچنان تقاضای اداره ارگان های محل در مورد تعدیل بند (۸-۵) مصوبۀ شماره (۸) مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۹ کابینه مبنی بر ارسال گزارش کاری ولایات طور ربع وار به جلسات رهبری حکومت، تصویب کرد.

بیشتر بخوانید  افشاگر جنایات جنگی ارتش آسترالیا در افغانستان به پنج سال زندان محکوم شد

 

همرسانی کنید!