3 اسد 1400 - همه اخبار

برگزاری جلسه شورای عالی اقتصادی در ارگ ریاست ریاست جمهوری

برگزاری جلسه شورای عالی اقتصادی در ارگ ریاست ریاست جمهوری

آریانا نیوز: جلسه شورای عالی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی، در ارگ برگزار گردید…

به نقل از ارگ، در این جلسه، ابتدا، طرزالعمل شورای عالی اقتصادی که در چهار فصل و ۲۹ ماده به منظور انسجام و ایجاد همآهنگی میان وزارت ها و ادارات دولتی با درنظرداشت پالیسی ها و اسناد تقنینی، موضوعات و مشکلات سکتور خصوصی و گزارش دهی از تحقق فیصله ها و پروژه ها ترتیب گردیده است، به جلسه ارائه شد.

طرزالعمل مذکور پس از ارائه نظریات اعضای جلسه، مورد تصویب قرار گرفت و به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری وظیفه سپرده شد تا طبق طرزالعمل متذکره، جلسات شورای عالی اقتصادی را برگزار نماید.

متعاقباً موضوع پیشبرد امور عملیاتی میدان های هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی، خواجه عبدالله انصاری و احمد شاه بابا بعد از انتقال مسؤلیت ها، از جانب رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی به جلسه ارائه شد.

وی افزود که پروسۀ انتقال مسئولیت ها در سه میدان هوایی بین المللی کشور قبلاً صورت گرفته است، همچنان به منظور جلوگیری از سکتگی در پیشبرد عملیات در میدان های هوایی کشور، ادارۀ هوانوردی ملکی پلان های جامع را پیرامون میدان های بین المللی خواجه عبدالله انصاری، مولانا جلال الدین محمد بلخی و احمد شاه بابا ترتیب کرده است.

سپس جلسه، پلان عملیاتی ادارۀ هوانوردی ملکی را در پرنسیب تأییده نموده و به آن اداره وظیفه سپرد تا میدان هوایی جلال آباد و بگرام را نیز شامل این پلان نموده و گزارش آن را به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نماید.

بیشتر بخوانید  وقوع درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در ولایت پکتیا

بعداً شورای عالی اقتصادی به اداره هوانوردی ملکی وظیفه سپرد تا در همکاری با سایر ادارات ذیربط الی تکمیل شدن میدان هوای بین المللی ولایت ننگرهار، نیازمندی های میدان هوایی کنونی جلال آباد را با درنظرداشت اعمار Runway معیاری مرفوع نماید و همچنان در همکاری با وزارت دفاع ملی گزارش عمومی را در مورد تجهیزات، امکانات موجود و نیازمندی های لازم تمام میدان های هوایی را ترتیب نماید.

جلسه شورای عالی اقتصادی به واحد تسهیل سرمایه گذاری و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور صادرات تولیدات داخلی وظیفه سپرد تا در همکاری با اداره هوانوردی ملکی، سکتور خصوصی را جهت سرمایه گذاری روی تأسیسات میدان های هوایی تشویق نماید.

سپس رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی طرح حل مشکلات شبکه مخابروی کنترول حریم هوایی افغانستان را به جلسه ارائه کرد و گفت که با تطبیق این طرح مصارف شبکۀ مخابروی، کاهش چشمگیر یافته و باعث افزایش تعداد و فیس پرواز های عبوری خواهد شد.

بعد از استماع نظریات اعضای جلسه، طرح متذکره در پرنسیب منظور گردید و به اداره هوانوردی ملکی و سایر ادارات ذیربط وظیفه سپرد تا مدل اقتصادی را در خصوص شبکه مخابروی کنترول حریم هوایی افغانستان انجام داده و به یکی از جلسات شورای عالی اقتصادی ارائه نمایند.

 

همرسانی کنید!