11 جدی 1390 - همه اخبار

برگزاري جلسه شوراي عالي تصدي امنيتي

برگزاري جلسه شوراي عالي تصدي امنيتي

جلسه شوراي عالي تصدي امنيتي به رياست بسم الله محمدي، وزير امور داخله روز شنبه در مقر آن وزارت برگزار گرديد.بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتي وزارت امورداخله، سومين جلسه شوراي عالي تصدي امنيتي به اشتراك عبدالهادي ارغنديوال وزير اقتصاد، وحيد الله شهراني وزير معادن، انجنير عبدالقدوس حميدي وزير فوايد عامه، عبدالخالق فراهي رييس عمومي اداره ارگانهاي محلي، مصطفي مستور معين وزارت ماليه، ضيايي معين وزارت انرژي و آب و مسؤلين آن تصدي به منظور تصويب مقررات كاري و چگونگي پيشرفت امور آن تصدي داير گرديد.

در آغاز وزير امورداخله كشور، روي پيشرفت امور در راستاي انحلال كمپني هاي خصوصي امنيتي به اساس فرمان شماره 62 مقام عالي رياست جمهوري تاكيد نموده و براي تحقق اين امر مهم از تلاش اعضاي شوراي عالي تصدي امنيتي و مسوولين آن تصدي ياد آوري نمودند.

قرار است تمام شركت هاي خصوصي امنيتي به اساس فرمان شماره 62 مقام عالي رياست جمهوري تا پايان سال جاري منحل گرديده و مسؤليت اين شركت ها به نيروي محافظت عامه و تصدي امنيتي انتقال نمايد.

وزارت امور داخله كشور مصمم است تا در تطبيق اين امر از هيچ نوع تلاش دريغ نورزيده و كمپني هاي امنيتي خصوصي را كه باعث بد امني در كشور گرديده اند، منحل نمايد.

در جلسه طبق اجنداي ترتيب شده روي منظوري طرزالعمل فيس گاردهاي امنيتي، تفويض صلاحيت به رييس اجرايوي مطابق ماده بيست نهم، بند سوم اساسنامه تصدي امنيتي، منظوري انتقال پول تصدي از وزارت ماليه و ساير موضوعات بحث صورت گرفت.

بیشتر بخوانید  گزارش سازمان ملل درباره خسارات سیلاب‌ها در ولایات شمال، شمالشرق و غرب افغانستان
همرسانی کنید!