برف‌باری های سنگین شاهراه کابل – غور را مسدود کرد

برف‌باری های سنگین شاهراه کابل – غور را مسدود کرد

آریانا نیوز: برف‌باری ها شاهراه کابل غور در منطقه کوتل بکک را به روی ترافیک مسدود کرده‌است…

شماری از رانندگان مسیر کابل – غور می‌گویند که این مسیر به دلیل برفباری سنگین در مناطق مرکزی، به روی ترافیک مسدود شده‌است.

به گفته رانندگان، برفباری از شب گذشته، در مناطق مرکزی در جریان است و شاهراه کابل غور را در منطقه کوتل بکک به روی ترافیک مسدود کرده‌است.

کوتل بکک میان غور و بامیان واقع شده‌است.

این کوتل همواره در هنگام برفباری به روی ترافیک مسدود می‌شود.

بیشتر بخوانید  سخنگوی طالبان جنایات اخیر اسراییل در غزه را محکوم کرد
همرسانی کنید!