15 جدی 1397 - همه اخبار, حوادث

برفباری سنگین شاهراه سالنگ را به روی موتر‌های باربری مسدود کرد

برفباری سنگین شاهراه سالنگ را به روی موتر‌های باربری مسدود کرد

آریانا نیوز: به دنبال برفباری سنگین و برای جلوگیری از رویداد‌های ترافیکی، شاهراه سالنگ به روی موتر‌های باربری مسدود شد…

مقام‌ها، شاهراه سالنگ را از روز گذشته به این‌سو به روی موتر‌های باربری بسته‌اند.

سخنگوی والی پروان گفت که این اقدام به دنبال برفباری سنگین و برای جلوگیری از رویداد‌های ترافیکی درین مسیر صورت گرفته‌است.

به گفتۀ وحیده شهکار، شاهراه سالنگ به جز از موتر‌های تیلری به روی دیگر موتر‌ها باز است.

بیشتر بخوانید  شناسایی دزدان 76 ملیون افغانی نماینده گی سپین بولدک دافغانستان بانک
همرسانی کنید!