6 سنبله 1396 - همه اخبار, سياسی

بررسی وضعیت پکتیا در دیدار وزیر مالیه با شمیم کتوازی

اکلیل حکیمی والی پکتیا

آریانا نیوز: وزیر مالیه امروز دوشنبه با شمیم کتوازی، والی پکتیا در دفتر کارش ملاقات نمود.

در این ملاقات هر دو جانب در رابطه به وضعیت آن ولایت، عرضه خدمات عامه به مردم، وضعیت عواید، اعمار مکاتب، کلنیک ها و تعمیر مقام ولایت پکتیا، تطبیق پروژه های انکشافی بادرنظرداشت اولویت های مردم و دیگر مسایل بحث نمودند.

در اخیر فیصله بعمل آمد که والی پکتیا مسایل متذکره را با ادارات سکتوری تعقیب نماید و وزارت مالیه با درنظرداشت امکانات موجود و قوانین نافذۀ کشور با آنها همکاری های لازم مینماید.

بیشتر بخوانید  شاهراه سالنگ‌ به روی ترافیک مسدود شد
همرسانی کنید!