30 جدی 1390 - همه اخبار

بررسی حادثه اخیر عملیات شبانه نیرو های ناتو در ولسوالی څوکی ولایت کنر

بررسی حادثه اخیر عملیات شبانه نیرو های ناتو در ولسوالی څوکی ولایت کنر

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هیاتی را به ریاست مولوی شهزاده شاهد نماینده مردم کنر در ولسی جرگه موظف نمود تا حادثه اخیر عملیات شبانه نیرو های ناتو در ولسوالی څوکی ولایت کنر را که گفته می شود در نتیجه آن افراد ملکی کشته و زخمی شده اند، بررسی نماید.

قرار گزارش رسانه ها و ادعای مردم محل، در این اواخر گویا در اثر عملیات شبانه نیروهای ناتو در ولسوالی څوکی ولایت کنر شش فرد ملکی که در آن یک زن، چهار کودک و یک مرد شامل می باشد، به شهادت رسیده اند.

رئیس جمهور به هیات وظیفه سپرده است که حادثه متذکره را به صورت همه جانبه بررسی نموده گزارش خویش را به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نماید.

بیشتر بخوانید  تشديد تنش در روابط پاکستان و طالبان
همرسانی کنید!