8 جدی 1395 - همه اخبار

با کشمکش های سیاسی نمی توان به صلح رسید!

استانکزی

آریانا نیوز: بگفته رئیس عمومی امنیت ملی، کشمکش های سیاسی میان بزرگان، نشانه ی شدت یافتن جنگ در کشور است…

معصوم استانکزی که روز گذشته در پیوند به ناامنی های اخیر به مشرانو جرگه استجواب شده بود، از اعضای این جرگه پرسشی را مطرح کرد که آیا می‌شود با کشمکش های سیاسی میان بزرگان سیاسی صلح را پدید آورد؟

 

ما و شما روی این بحث می‌کنیم که چرا عملیات تأثیر گذار نبوده و امنیت برقرار نشده‌است، آیا شما ابعاد دیگر جنگ را جستجو کرده اید؟ اگر کشمکش های سیاسی میان بزرگان سیاسی وجود داشته باشد ما برنده هستیم و یا بازنده در جنگ؟ بیایید که بسیج شویم.

 

استانکزی می‌گوید، ادامه جنگ با هراس افگنان راه حل نیست و برای تحقق صلح باید بسیج شد.

بیشتر بخوانید  آخرین وضعیت طوفان در ننگرهار؛ آمار جانباختگان اعلام شد
همرسانی کنید!