بانک مرکزی: حقوق کارمندان بدون نیاز به انترنت پرداخت خواهد شد

بانک مرکزی: حقوق کارمندان بدون نیاز به انترنت پرداخت خواهد شد

آریانا نیوز: بانک مرکزی در اعلامیه‌ای به نقل از اجمل احمدی٬ سرپرست بانک مرکزی نوشته که از این پس همۀ کارمندان ملکی و نظامی با تلفون‌های ساده می‌توانند حساب‌های خود را بررسی کنند و معاش خویش را به خانواده و هرکسی که بخواهند، انتقال دهند…

بانک مرکزی افغانستان برنامه پرداخت حقوق کارمندان و انتقال پول از طریق تلفون ساده بدون انترنت را آغاز کرده است.

این بانک در اعلامیه‌ای به نقل از اجمل احمدی٬ سرپرست بانک مرکزی نوشته که از این پس همۀ کارمندان ملکی و نظامی با تلفون‌های ساده می‌توانند حساب‌های خود را بررسی کنند و معاش خویش را به خانواده و هرکسی که بخواهند، انتقال دهند.

در اعلامیه به نقل از محمداشرف غنی، رییس جمهوری نوشته که این سیستم برای جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت٬ ارزنده خواهد بود.

رییس جمهور غنی افزوده که این سیستم و تجربه در افریقا موفق بوده است.

این در حالی است که حقوق کارمندان غیرنظامی و نظامی افغانستان در حال حاضر از طریق بانک‌ها پرداخت می‌شود که نیاز به چک و انتقال از طریق تلفن‌های هوشمند و انترنت دارد.

 

بیشتر بخوانید  چرا صالح در کنار غنی ایستاد؟
همرسانی کنید!