بازگشت هزاران مهاجر افغان به وطن

بازگشت هزاران مهاجر افغان به وطن

هزاران پناهندهء افغان در هراس ازینکه ممکن بازداشت شوند و یا با آنها برخورد زشت صورت گیرد، پاکستان را ترک می کنند.

 

به گزارش خبرگزاری رویترز شمار زیادی ازین پناهنده ها، دکانهای پُر از مال، خانه ها و رستورانتهای خود را رها کرده به افغانستان بر می گردند.

 

رویترز از تورخم گزارش میدهد و می نویسد که قطارهای طولانی افغانها با موترهای پُر از اساسیه از گذرگاه خیبر عبور می کنند و هزاران افغان دیگر در پشاور رخت سفر می بندند.

 

پس از حملهء شانزدهم ماه دسمبر بالای مکتبی در شهر پشاور که منتج به کشته شدن بیش از 150 نفر شد، مقامهای پاکستانی بالای افغانستان انتقاد کردند و گفتند پناهنده های غیر قانونی را از ایالت خیبر پختونخوا بیرون می کنند.

 

پاکستانی ها باور دارند که پناهنده های غیر قانونی افغان به شورشیان پناه می دهند.

 

شاکرالله سباوون یک پناهندهء افغان که در پشاور لباس می فروشد به خبرگزاری رویترز گفته است “پاکستان خانهء دوم ماست و مادرینجا ملیاردها روپیهء پاکستانی سرمایه گذاری کرده ایم، اما حالا پولیس به ما می گوید که دکانهایتان را ببندید و از پاکستان بیرون شوید”.

 

 

بیش از سه ملیون افغان در پاکستان زنده گی می کنند.

 

شمار زیادی از آنها در ده های هفتاد و هشتاد میلادی هنگامی که کشور مان توسط قشون شوروی اشغال شده بود به پاکستان پناهنده شدند.

 

بخشی دیگر ازین پناهنده ها در هنگام جنگهای داخلی و یاهم در هنگام حاکمیت طالبان کشور خود را ترک کرده اند.

 

به گزارش خبرگزاری رویترز بیش از بیست و دو هزار افغانی که سند اقامت در پاکستان ندارند، تنها در ماه جنوری پاکستان را ترک کردند.

بیشتر بخوانید  چرا وزارت عدلیه طالبان شهرک داوودخان در کابل را مصادره کرد؟

 

در همین ماه حدود یک هزار و پنجصد افغان دیگر از پاکستان رد مرز شدند.

همرسانی کنید!