30 حوت 1395 - همه اخبار

بازدید معین وزارت امورخارجه از شرکت جی.تی.آر

داکتر نصیراحمد اندیشه

آریانا نیوز: معین وزارت امورخارجه از شرکت جی.تی.آر که اخیراً جهت جمع آوری و طی مراحل تصادیق قسمتی از اسناد به آن شرکت قرارداد گردیده، بازدید کرد.

داکتر نصیراحمد اندیشه معین اداره و منابع وزارت امور خارجه با معیتی هیئت همراه، جهت بررسی از جریان کار شرکت خدماتی جی. تی. آر GTR (خدمات روان) که اخیراً برای جمع آوری و طی مراحل تصادیق قسمتی از اسناد مربوط به معاونیت ریاست امور قونسلی این وزارت، به آن قرارداد گردیده است، بازدید به عمل آورد.

 

معین اداره و منابع این وزارت از پروسۀ و چگونگی کار و اجراآت شرکت مذکور خدماتی نظارت و بررسی نموده و ضمن صحبت با مراجعین در راستای بهبود هرچه بهتر شدن عرضه خدمات، به رئیس و مسوولین آن شرکت هدایات لازم را دادند و افزود: ارائه خدمات بموقع مبتنی بر اصل شفافیت و نظام مند را باید سر لوحه کاری خویش قرار داده تا کارهای مراجعین به طور بهتر، سریع و سهل صورت گیرد.

 

بالمقابل، رئیس شرکت متذکره از تشریف آوری معین وزارت امور خارجه و هیئت همراه شان تشکری نموده، تعهد سپرد که به اساس هدایت مقام وزارت امور خارجه و با در نظرداشت مفاد قرارداد در جهت بهتر شدن پروسه و ارائه خدمات قونسلی به متقاضیان و مراجعین، سعی و تلاش شان را به خرچ داده اضافه نمود که غرض ایجاد تسهیلات بیشتر برای مراجعین، عنقریب نمایندگی دومی عرضه خدمات این شرکت در یکی دیگر از ساحات عمده شهر کابل  به فعالیت آغاز خواهد نمود.

بیشتر بخوانید  نگرانی سازمان صحی جهان از افزایش بیماری‌های تنفسی در افغانستان
همرسانی کنید!