19 حوت 1395 - همه اخبار

بازدید رییس جمهور غنی از شفاخانه سردار محمد داوود خان

بازدید رییس جمهور غنی از شفاخانه سردار محمد داوود خان

آریانا نیوز: در جریان بازدید شب گذشته رییس جمهور، داکتر عبدالرزاق سیاووش در مورد وضعیت شفاخانه مذکور معلومات داده، گفت که تمام مجروحین و مریضان در جریان حادثه تروریستی روز گذشته در بخش های دیگر این شفاخانه منتقل شدند و ارایه خدمات برای آنان به شکل عادی جریان دارد.

رییس  جمهور ضمن تشکری از شجاعت و قهرمانی های داکتران و عساکری که برای نجات جان مریضان و مجروحان تلاش کردند، گفت: شما امروز قهرمانی کردید و جان هموطنان تان را نجات دادید.

 

رییس  جمهور غنی خطاب به داکتر سیاووش، گفت که گزارش مکمل بخش ها و تجهیزات آسیب دیده را هر چه عاجل ارایه نماید تا در روشنایی آن برای بازسازی شفاخانه سردار محمد داوود خان اقدامات عاجل صورت گیرد.

 

رییس  جمهور سپس به شفاخانه وزیر محمد اکبر خان رفت و از مجروحین حادثه تروریستی روز گذشته که در حال حاضر در این شفاخانه تحت مداوا می باشند، عیادت کرد.

 

در جریان این عیادت، شماری از مجروحین، چشم دیدهای خود را از جنایات و بی رحمی های تروریستان در برابر زخمی ها، داکتران و زنان به رییس  جمهور بیان کردند.

 

رییس  جمهور از داکترانی که مصروف تداوی مجروحان بودند، تشکری کرد و گفت که فداکاری های امروز شما نشانۀ از تعهد تان به افغانستان و بشریت است.

 

محمد اشرف غنی افزود: داکتران و عساکری که برای نجات جان مجروحین از خود فداکاری نشان دادند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

بیشتر بخوانید  گزارش سازمان ملل درباره گسترش بحران گرسنگی در افغانستان
همرسانی کنید!