9 حمل 1394 - همه اخبار

بازداشت شدن 46 تن به اتهام قتل فرخنده

بازداشت شدن 46 تن به اتهام قتل فرخنده

سخنگوی لوی سارنوالی میگوید وزارت امورداخله دوسیه های افرادی را که درکشته شدن فرخنده متهم هستند به سارنوالی فرستاده است.

 

بصیرعزیزی،درنشست خبری گفت که به اتهام قتل فرخنده دوسیه 19 تن از نیروهای امنیتی و27 تن افراد ملکی پیش از چاشت روز گذشته به لوی سارنوالی رسیده است.

 

او افزود که هیت تحقیق برای بررسی این قضیه تعین شده است .

 

سخنگوی سارنوالی گفت که بررسی دوسیه های این افراد مدت یکماه را درسارنوالی نظامی وسارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی وخارجی دربرخواهد گرفت.

 

به گفته او،دوسیه ها بعد از بررسی به محاکم مربوطه فرستاده میشود.

 

سخنگوی لوی سارنوالی گفت”لوی سارنوالی هرتصمیمی که میگیرد وهربررسی که صورت میگیرد آنرا با مردم ورسانه ها درمیان میگذارد وهیچ چیزی پنهان نمیماند”.

 

از سوی دیگر وزیر ارشاد حج واوقاف دیروز به ولسی جرگه برای استجواب درمورد قتل فرخنده واقدامات آن وزارت درمورد این رویداد و درمورد تعویض نویسانی که در زیارتگاه ها مردم را فریب میدهند،خواسته شده بود.

 

فوزیه کوفی عضو کمیسیون حقیقت یاب قتل فرخنده دراین نشست گفت که تحقیقات پولیس نشان میدهد درمحلی که فرخنده کشته شده بدترین اشیا دراین محل مقدس پیدا شده است.

 

“بدترین اشیای که شاید در کاباره ها پیدا نشود درمحلی که ما به حیث محل مقدس درآنجا دست نمیزنیم پیدا شده است”.

 

خانم کوفی گفت زین الدین فردی که از پروان است وعامل اصلی قتل فرخنده نیز همین آدم است وکسی که فریاد زده که فرخنده به قرآن شریف بی احترامی کرده خودش تا حال یک کلمه قرآن شریف را نخوانده است.

بیشتر بخوانید  ماریا زاخارووا: تماس با طالبان به منافع ملی روسیه است

 

“وقتی مه از او پرسیدم که قرآن شریف را خواندی گفت نی مه گفتم که خی خودت چتو فهمیدی که این یاسین شریف یا هفت هیکل شریف بوده فرخنده انرا آتش زده اصلا ندیده وپارچه های قرآن شریف که درچت بوده وشهید شده وکسانی آنرا در چت نصب کرده وچون این خانم از او ناراضی بوده این اتهام را بسته “.

 

او به وزیر حج واوقاف گفت شما چرا به کسی که قرآن شریف را خوانده نمیتواند،اجازه داده اید که مجاور یک زیارت گردد.

 

فیض محمدعثمانی،وزیر وزارت ارشاد حج واوقاف درنشست ولسی جرگه گفت که بررسی های این وزارت نشان میدهد که فرخنده قرآن شریف را آتش نزده است.

 

“حادثه را بررسی کردیم اینجا یک دسیسه صورت گرفته این دختر قربانی یک دعوت شده،قربانی مبارزه با منکرات شده “.

 

او گفت که این وزارت در مورد تعویض نویسان در چند روز گذشته اقداماتی نموده وبعد از این هم مینماید.

 

حاجی قدیر معاون اول ولسی جرگه گفت که موضوع قتل فرخنده از سوی کمیسیون های خاصی که از سوی ولسی جرگه وریاست جمهوری ایجاد شده بررسی میگردد وبعد از تکمیل شدن بررسی ها لوی سارنوالی،ریاست عمومی امنیت ملی ووزارت داخله به ولسی جرگه حاضر ونتایج بررسی های شان را با شما درمیان خواهند گذاشت.

 

فرخنده به تاریخ 28 حوت در زیارت شاه دوشمشیره در کابل به اتهام سوزاندن قرآن شریف مورد لت وکوب یک عده از مردان قرار گرفت وجسد بیجانش را این مردان آتش زدند.

 

بعد از این رویداد نهاد های جامعه مدنی وزنان با راه اندازی تظاهرات در کابل وولایات خواهان محاکمه علنی متهمین این قضیه وخواهان اشد مجازات به عاملین این رویداد شدند.

بیشتر بخوانید  آخرین خبرها از حمله هوایی بالای موتر قوماندان تی‌تی‌پی در پکتیکا
همرسانی کنید!