27 قوس 1391 - همه اخبار

ایجاد یک مرکز صحی برای تداوی معتادین در ولایت هرات

ایجاد یک مرکز صحی برای تداوی معتادین در ولایت هرات

ایجاد یک مرکز صحی برای تداوی معتادین در ولایت هرات

این مرکز گنجایش سی بستر برای مریضان معتاد را دارا بوده و احتمال آن وجود دارد تا در آینده معتادان بیشتری را تحت تداوی قرار دهد.

یک مرکز صحی برای تداوی معتادین به ارزش یک صد هزار دالر امریکایی از بودجه انکشافی وزارت صحت عامه افغانستان در ولایت هرات ایجاد شد.

کلینیک سی بستر برای تداوی معتادین تا اکنون توانسته یک دوره از مریضان را مداوا و به خانواده های شان برگرداند.

ولایت هرات از جمله مناطق در افغانستان است که بیشترین آمار معتادان به مواد مخدر نسبت به شمار دیگر مناطق کشور را به خود اختصاص داده است.

رییس صحت عامه هرات می گوید: قرار است در سال آینده دو مرکز صحی در ولسوالی های غوریان و گذره ولایت هرات به فعالیت آغاز کند.

این مرکز صحی در حالی به فعالیت آغاز کرده است که پیش از آن پنج مرکز دیگر نیز در بخش تداوی معتادین فعال شده بودند.

مسوولان ریاست مبارزه علیه مواد مخدر در ولایت هرات می گویند: از میان شش مرکز صحی، دو مرکز آن برای تداوی زنان فعالیت دارند.

این مراکز در هر دوره گنجایش 205 بستر را دارا بوده که تا اکنون بیش از سه هزار تن از معتادان را تداوی کرده است.

به اساس آمار های ارایه شده از سوی مسوولان ریاست مبارزه با مواد مخدر، بیش از هفتاد هزار تن در ولایت هرات معتاد به مواد مخدر اند که بیش از هشت هزار آن را زنان تشکیل می دهند.

 

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی رهبران روسیه و هند از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان
همرسانی کنید!