ایجاد حکومت فعلی خلاف قانون اساسی است

ایجاد حکومت فعلی خلاف قانون اساسی است

 

رئیس ولسی جرگه افغانستان ایجاد حکومت وحدت ملی را دلیل اصلی مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در کشور خوانده و می گوید که حکومت وحدت ملی یک تشکیل غیر قانونی بوده و به خواست خارجی ها به میان آمده است.

 

عبدالروف ابراهیمی این اظهارات را در جلسهء عمومی روز گذشته ولسی جرگه بیان کرد.

رییس ولسی جرگه افغانستان گفت که این حکومت سبب به میان آمدن همه مشکلات فعلی در کشور گردیده است:

 

“حکومت اجباری ساختهء امریکا در داخل سفارت امریکا بود، پیامد حکومت وحدت ملی چی شد؟ همین حکومت وحدت ملی را ما و شما دیگر بدیلی نداشتیم سی سال ما قربانی دادیم در نهایت ناگزیری در مخالفت صریح قانون اساسی ما این را پذیرفتیم.”

 

حکومت وحدت ملی میان رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه بعد از آن ایجاد شد، که انتخابات دور دوم در افغانستان با مشکل مواجه گردید.

 

در طرح ایجاد این حکومت امریکا سهم داشت و جان کری وزیر خارجه آن کشور به همین هدف دو بار به کابل سفر کرد.

 

اما رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله در مورد حکومت وحدت ملی گفته اند که برای جلوگیری از بحران در کشور تشکیل این حکومت راه حل خوبی بوده است.

 

در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه با اظهارات رئیس ولسی جرگه مخالفت کرده و تشکیل این حکومت را نتیجهء رای میلیون ها افغان می خوانند.

 

شکریه بارکزی یک عضو این جرگه در مورد می گوید:

 

“حکومت را که شما امروز به عنوان حکومت غیر مشروع و ساخته شده در سفارت امریکا گفتید، لطفأ فراموش نکنید که بخاطر این حکومت میلیونها افغان به پای صندوق های رای رفته اند.”

بیشتر بخوانید  تداوم اخراج اجباری باشنده گان افغان از پاکستان

 

انتقاد ها در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی در حالی صورت می گیرد که رییس جمهور غنی با گذشت نزدیک به سه ماه نتوانسته است وزرای کابینه را به ولسی جرگه برای کسب رای اعتماد معرفی کند.

 

شماری از کارشناسان به این باور اند که مقامات در حکومت بیشتر به منافع شخصی خود می اندیشند و این کار به گفته آنان سبب تأخیر تشکیل کابینه شده است.

 

اما با وجود این همه رئیس جمهور و رئیس اجرائیه وعده نموده اند که به زودی اعضای کابینه را به ولسی جرگه معرفی خواهند کرد.

همرسانی کنید!