31 سرطان 1395 - همه اخبار

ایجاد تسهیلات جدید صحی برای مناطق محروم کشور

ایجاد تسهیلات جدید صحی برای مناطق محروم کشور

آریانا نیوز: دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی از ایجاد تسهیلات جدید صحی در مناطق محروم کشور خبر داد.

 

وزیر صحت عامه گفت: ” به اساس سروی صحی ۲۰۱۵ یک سلسله پیشرفت ها در عرضه خدمات صحی به مردم کشور صورت گرفته ولی هنوز هم این وزارت با  چالش های زیادی روبرو است، از جمله میتوان از عدم  دسترسی حدود سه میلیون  نفوس به خدمات صحی در فاصله دو ساعت ‍  پیاده روی در مناطق روستایی و دور افتاده نام برد.

 

دوکتور فیروز افزود: “بلند بردن سطح دسترسی مردم به خدمات صحی با کیفیت ازجمله الویت ها، اهداف و تعهدات وزارت صحت عامه میباشد که در این راستا وزارت صحت عامه به همکاری شرکای  بین المللی، اقدامات و ابتکاراتی را روی دست گرفته است تا بتواند به اهداف فوق نایل آید. این خدمات، مناطق دور دست، نا امن و محلات کوچی نشین  را در بر میگیرد. ”

 

وزیر صحت عامه در ادامه سخنانش افزود، بعد از مرور و ارزیابی ارقام، شواهد و درخواست های مردم، وزارت صحت عامه ساحاتی را که درآن مناطق مراکز صحی موجود نبوده شناسایی نمود. بعدآ تلاش های ممتد به منظور فراهم آوری منابع مالی برای عملی نمودن تعهدات فوق صورت گرفتٰ که در نتیجه؛ خوشبختانه امروز ما شاهد اقدامات خوبی میباشیم.

 

 

بیشتر بخوانید  گزارش یوناما درباره آمار قربانیان حملات تروریستی داعش طی دو ماه اخیر در افغانستان
همرسانی کنید!