3 حوت 1394 - همه اخبار

انفجار ماین در پکتیکا

انفجار ماین در پکتیکا

آریانا نیوز: در این حادثه از یک خانواده برادر، خواهر و چهار کودک کشته شدند.  

والی پکتیکا، جابجایی ماین را که در نتیجه انفجار آن شش تن از اعضای یک خانواده کشته شدند، کار مخالفین مسلح حکومت می داند.

این حادثه هنگام عبور موتر حامل این خانواده از بالای ماین جابجا شده در کنار سرک در ولسوالی وازی- خوا، رخ داد.

امین الله شارق والی پکتیکا گفت، مخالفین حکومت و دشمنان مردم افغانستان این ماین را در منطقه جابجا کرده اند.

در این حادثه از یک خانواده برادر، خواهر و چهار کودک کشته شدند. تاکنون مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است.

بیشتر بخوانید  تأکید بر بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان در نشست فیلیپو گراندی با مقامات پاکستان
همرسانی کنید!