21 جدی 1390 - همه اخبار

انفجار در قوماندانی امنیه قندهار

انفجار در قوماندانی امنیه قندهار

یک انفجار در قوماندانی امنیه قندهار به وقوع پیوست.

مقامات در قوماندانی قندهار با تأیید این خبر اعلام کردند که در این رویداد به کسی آسیبی نرسیده است.

تاکنون جزئیات بیشتری از این رویداد و تلفات ناشی از آن منتشر نشده است.

بیشتر بخوانید  مساعدت مالی جاپان برای عرضه خدمات صحی به مردم افغانستان
همرسانی کنید!