2 حوت 1394 - همه اخبار

انتقال اجساد هفت تن از غرق شده گان در آبهای یونان به کابل

انتقال اجساد هفت تن از غرق شده گان در آبهای یونان به کابل

آریانا نیوز: این هفت تن شامل سه زن، سه مرد و یک طفل خورد سال می باشد.
اجساد هفت تن از افغان های که در راه رفتن به اروپا در آب های یونان غرق شده بودند روز گذشته به کابل انتقال گردید.

حق نواز حقیار قوماندان میدان هوایی بین المللی حامد کرزی حین سپردن اجساد به خانواده آنان گفت که این هفت تن شامل سه زن، سه مرد و یک طفل خورد سال می باشد.

یکی از اعضای این خانواده افراد جان باخته گفت که تعداد آنان دوازده تن بوده و از سرنوشت پنج تن دیگر شان خبری نیست.

اعضای این خانواده از مردم می خواهد که از راه های غیر قانونی قصد سفر به کشورهای اروپایی را نکرده و خود را با چنین سرنوشتی مواجه نسازند.

این در حالیست که قرار گزارش ها هنوز هم روند مهاجرت افغان ها به کشورهای اروپایی ادامه داشته و متوقف نشده است.

بیشتر بخوانید  از پنهان سازی آمار کشته های امارت تا بیم طغیان طالبان غیر پشتون
همرسانی کنید!