4 عقرب 1392 - همه اخبار

انتقاد علمای تخار از عملکرد دولت

انتقاد علمای تخار از عملکرد دولت

انتقاد علمای تخار از عملکرد دولت

علمای تخار ضمن انتقاد از عملکرد دولت در قبال تروریستان، اظهار داشتند: دولت مجرمینی را که در ناامنی ها و نابسامانی های کشور دست دارند و در بازداشتگاهها بسر می برند، بدون مجازات آزاد می کند.

آنها از دولت تقاضا دارند که این مجرمین را به سزای اعمالشان برساند و مطابق شریعت عمل نماید.

مولوی حبیب الرحمن، عضو شورای علمای تخار، هشدار داد تا زمانیکه در مجازات مجرمین و مفسدین، حدود شرعی اجرا نشود، ملت افغانستان، هیچگاه به عدالت و رفاه اجتماعی دست نخواهند یافت.

بیشتر بخوانید  حمایت مالی و معنوی شبکه حقانی از مخالفین مسلح دولت پاکستان
همرسانی کنید!