18 قوس 1391 - همه اخبار

انتقاد اعضای ولسی جرگه از عملکرد ضعیف نیروهای امنیتی

انتقاد اعضای ولسی جرگه از عملکرد ضعیف نیروهای امنیتی

انتقاد اعضای ولسی جرگه از عملکرد ضعیف نیروهای امنیتی

 

اعضای ولسی جرگه به روز شنبه در نشست عمومی این جرگه از بی توجهی نیروهای کشفی کشور به خاطر جلوگیری از حمله بر جان آقای خالد به شدت انتقاد کردند.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان با اشاره به حمله بر جان رییس عمومی امنیت ملی از پایین بودن توانایی کشفی نیروهای امنیتی افغان به شدت انتقاد می کنند.

پس از انجام حمله برجان اسد الله خالد رییس عمومی امنیت ملی افغانستان، نماینده های ولسی جرگه نسبت به توانایی نیروهای امنیتی در تامین امنیت مردم ابراز نگرانی کردند.

اعضای ولسی جرگه به روز شنبه در نشست عمومی این جرگه از بی توجهی نیروهای کشفی کشور به خاطر جلوگیری از حمله بر جان آقای خالد به شدت انتقاد کردند.

این نماینده گان خواهان تغییر در نحوه فعالیت نهاد های کشفی و استخباراتی گردیدند.

فوزیه کوفی و ذکیه سنگین دو تن از این نماینده گان در مورد گفتند:

« وقتی یک مقام امنیت ملی زخمی می شود و در مهمان خانه وی حمله صورت می گیرد مردم به کی اعتماد کند،پیش نهاد من به ارگان های امنیتی این است که در شیوه کشف و استخبارات خود و در شیوه اعتماد تحت هر نام به هر شخص تجدید نظر کنند.»

«عدم پیگیری حملات تروریستی بجان شخصیت های ملی ما امروز باعث حمله بجان رییس عمومی امنیت ملی گردید.»

این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که رییس عمومی امنیت ملی پس از چاشت روز پنجشنبه در یکی از مهمان خانه های امنیت ملی از سوی یک مهاجم انتحاری  که خودش را پیام آور صلح معرفی کرده بود، مورد هدف قرار گرفت.

بیشتر بخوانید  اقدام غیر انسانی طالبان علیه بی‌جاشده گان داخلی در کابل
همرسانی کنید!