16 دلو 1390 - همه اخبار

انتخاب رئیس ، معاون و منشی شورای ولایتی بلخ

انتخاب رئیس ، معاون و منشی شورای ولایتی بلخ

غلام عباس اخلاقی به عنوان معاون و خانم شکیبا شکیب به عنوان منشی این شورا انتخاب شدند.

در انتخابات داخلی شورای ولایتی بلخ  رئیس، معاون و منشی این شورا مشخص شدند .
در این نشست که در مقر شورای ولایتی بلخ برگزار شده بود، محمد ظاهر وحدت معاون مقام ولایت، اجمل احدی رئیس دفترکمیسیون مستقل انتخابات، قاضی سید محمد صامی رئیس دفترحقوق بشر حضور داشتند.

اعضای شورای ولایتی بلخ بدون رای گیری محمد افضل حدید را در مقام ریاست این شورا ابقاء کردند.
همچنین غلام عباس اخلاقی به عنوان معاون و خانم شکیبا شکیب به عنوان منشی این شورا انتخاب شدند.

آقای حدید پس از این جلسه به خبرنگاران گفت: به مردم اطیمنان می دهیم در چارچوب قانون حرکت خواهیم کرد و درخدمت مردم خود خواهیم بود .
وی یاد آورشد امنیت در ولایت بلخ نهادینه شده است وما در پیش برد حکومت داری خوب و هماهنگی بیشترگام های مثبتی بر خواهیم داشت.
آقای حدید با اشاره به مشکلات موجود، خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم جوی بی اعتمادی را ازبین ببریم، اما نیازبه کاربیشترداریم.

بیشتر بخوانید  گزارش اوچا درباره خسارات جاری شدن سیلاب‌های اخیر در نقاط مختلف کشور
همرسانی کنید!