12 عقرب 1398 - همه اخبار, سياسی

آرای معتبر انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد

آرای معتبر انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد

آریانا نیوز: بر اساس اعلامیه نشر شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات سطح آرای معتبر در انتخابات ریاست جمهوری شش میزان، یک ملیون و هشت صد و چهل و سه هزار رای می باشد…

سطح آرای بایومتریک شده قبلا یک ملیون و نه صد و بیست هزار اعلام شده بود که شرکت جرمن درملوگ بعد از بررسی، ۸۶ هزار رای را نامعتبر خوانده است.

درملوگ شرکت جرمن است که مدیریت استفاده از تکنالوژی بایومتریک برای گردآوری معلومات رأی‌دهنده گان در انتخابات امسال ریاست جمهوری افغانستان را به عهده دارد.

در اعلامیه کمیسیون انتخابات آمده: معلومات معتبر بایومتریکی و معلومات که مشکل دارد، با کمیسیون شریک گردیده که از مجموع ۱ ملیون و ۹ صدو ۲۹ هزارو ۳۳۳ معلومات بایومتریک رأی‌دهنده گان تعداد ۱ ملیون و ۸ صدو ۴۳ هزارو ۱۰۷ آن معلومات معتبر و متباقی خلاف معیارات شناسایی شده است.

اعلامیه افزوده: کارمندان تخنیکی بالای این معلومات کار می‌کنند تا آن را بر اساس واحدهای اداری، مرکز و محل مشخص ساخته و بعد از تصمیم کمیسیون روند تفتیش و بازشماری در حضور ناظرین، مشاهدین و رسانه‌ها آغاز گردد.

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات ۲۳ عقرب سال جاری را زمان اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرده است.

نتیجه نهایی نیز قرار بود بعد از رسیده‌گی به شکایات در ۱۶ عقرب اعلام شود ولی با اعلام تاریخ جدید، این کمیسیون قادر به اعلام نتیجه نهایی در آینده نزدیک نخواهد شد.

بیشتر بخوانید  تاکید وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس بر ضرورت حل‌ بحران در افغانستان
همرسانی کنید!