28 سرطان 1400 - همه اخبار, سياسی, امنیتی

بررسی وضعیت امنیتی کشور با حضورداشت سرقوماندان اعلی قوای مسلح

بررسی وضعیت امنیتی کشور با حضورداشت سرقوماندان اعلی قوای مسلح

آریانا نیوز: در جلسۀ امنیتی تحت ریاست سرقوماندان اعلی قوای مسلح، مسوولین سکتور امنیتی و دفاعی، گزارش خویش را از آخرین انکشافات در رابطه به وضعیت امنیتی کشور و پلان ها و برنامه های شان بخاطر دفع و طرد تحرکات دشمن، ارائه نمودند…

جلسۀ امنیتی تحت ریاست رییس جمهور محمد اشرف غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، در ارگ برگزار شد.

به نقل از ارگ، در این جلسه مسوولین سکتور امنیتی و دفاعی، گزارش خویش را از آخرین انکشافات در رابطه به وضعیت امنیتی کشور و پلان ها و برنامه های شان بخاطر دفع و طرد تحرکات دشمن، ارائه نمودند.

رییس جمهور غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح ضمن ستایش از تلاش ها و فداکاری های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، در راستای خنثی سازی تهدیدات دشمن، هدایات لازم صادر کرد.

بیشتر بخوانید  سرمایه گذاری ترک ها در بند کجکی!
همرسانی کنید!