بررسی وضعیت کنونی امنیتی کشور در جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح

بررسی وضعیت کنونی امنیتی کشور در جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح

آریانا نیوز: رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در این جلسه پس از استماع گزارش مسوولین سکتور امنیتی و دفاعی، به آنان جهت تامین هرچه بهتر امنیت مردم، هدایات لازم را صادر نمود…

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و سرقواماندان اعلی قوای مسلح، جلسه سرقواماندانی اعلی قوای مسلح، در قصر گلخانه تدویر یافت.

به نقل از ارگ، در این جلسه وضعیت کنونی امنیتی تحلیل شد و مسوولین نهادهای امنیتی و دفاعی بخاطر تامین هرچه بهتر امنیت مردم، گزارش تدابیر شان را به رئیس جمهور ارائه کردند.

رئیس جمهور پس از استماع گزارش مسوولین سکتور امنیتی و دفاعی، به آنان جهت تامین هرچه بهتر امنیت مردم، هدایات لازم را صادر نمود.

 

بیشتر بخوانید  ارگ چه خوابی برای جنرال دیده است؟
همرسانی کنید!