28 عقرب 1394 - همه اخبار

امضای چندین تفاهمنامه میان برشنا شرکت و شرکت های هندی و جرمنی

امضای چندین تفاهمنامه میان برشنا شرکت و شرکت های هندی و جرمنی

آریانا نیوز: د افغانستان برشنا شرکت چندین تفاهمنامه را به ارزش بیش از ۸۰ میلیون دالر با شرکت های هندی و جرمنی امضا کرد.

 

این تفاهمنامه ها به هدف انتقال انرژی برق از ترکمنستان به افغانستان امضا شدند.

 

وحیدالله پوپلزی، رئیس تنظیم برنامه های د افغانستان برشنا شرکت گفت بانک انکشاف آسیایی مصرف این پروژه ها را می پردازد.

 

قرار است کار عملی این پروژه ها در ماه حمل سال آینده آغاز شود.

بیشتر بخوانید  حمایت مالی و معنوی شبکه حقانی از مخالفین مسلح دولت پاکستان
همرسانی کنید!