5 میزان 1395 - همه اخبار

امضای قرارداد برنامه میثاق شهروندی بین وزارت مالیه و بانک جهانی

امضای قرارداد برنامه میثاق شهروندی بین وزارت مالیه و بانک جهانی

آریانا نیوز: تمویل این برنامه یکی از اولویت های حکومت بوده  اولین تمویل کننده آن وزارت مالیه  است که در حدود 130 میلیون دالر امریکایی  برای مرحله اول  که 4 سال را در بر میگیرد، اختصاص داده است. 

 

اکلیل حکیمی وزیر مالیه روز گذشته برنامه بسیج و متحد ساختن قراء، قصبات و شهرها را رسماٌ افتتاح نمود.

 

میثاق شهروندی قرارداد بین حکومت و شورای های انکشافی محلی میباشد که طبق آن در ده سال آینده برای مردم خدمات مهم و ارزنده مانند آب آشامیدنی، صحت، معارف، برق، سیستم های آبیاری، توسعه زراعت و سرک ارایه مینماید. اهمیت برنامه میثاق شهروندی  در آن است که تمام مردم اعم از زنان، مردان، اطفال و جوانان بخصوص فقرا، معلولین،  زنان بیوه، بیجاشده گان، مهاجرین و کوچی ها از فعالیت های این برنامه مستفید میگردند.

 

بودجه این برنامه  در کل بیشتراز یک ملیارد دالر  میباشد، تمویل این برنامه یکی از اولویت های حکومت بوده  اولین تمویل کننده آن وزارت مالیه  است که در حدود 130 میلیون دالر امریکایی  برای مرحله اول  که 4 سال را در بر میگیرد، اختصاص داده است.  همچنان با همکاری بانک جهانی ما 400 میلیون دالر امریکایی را از صندوق وجهی بازسازی افغانستان که قرار داد آن در همین برنامه به امضا رسید و قرار است 100 میلیون دالر آمریکایی را در چند هفته أينده از نهاد انكشافي بين المللي (IDA) بدست آید.

بیشتر بخوانید  افشاگر جنایات جنگی ارتش آسترالیا در افغانستان به پنج سال زندان محکوم شد
همرسانی کنید!