امرالله صالح: پاکستان مرکز آموزش انتحاری است

امرالله صالح: پاکستان مرکز آموزش انتحاری است

آریانا نیوز: به گفته معاون نخست ریاست جمهوری، طالبان زیر نام تعلیم دین شماری از نوجوانان و اطفال را از خانواده‌های بی بضاعت تسلیم می‌گیرند و در عوض آنها را شستشوی مغزی کرده و به انتحار تشویق می‌کنند؛ این تعلیمات بیشتر در پاکستان و در بعضی موارد در ساحات زیر کنترول طالب صورت می‌گیرد…

امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری خطاب به مردم گفته، شما متوجه استید که یگانه کشوری که بصورت سراسیمه خواستار امتیاز گیری بیشتر از غرب برای طالب است پاکستان است.

آقای صالح افزوده، مردم افغانستان حتما اعلامیه‌های اخیر وزارت خارجه پاکستان را دیده و خوانده اند. در حالیکه اکثر مردم ما و حتا کشورهای دنیا امتیازات داده شده در توافق دوحه را به طالبان غیر ضروری و امتیاز زیاده می‌پندارند فقط یک کشور است که دچار اضطراب گردیده است.

گفتنی است که شاه محمود قریشی در مصاحبه با الجزیزه در مورد موقف دولت جدید امریکا در خصوص مذاکرات صلح دوحه، گفته بود که دولت جدید امریکا باید به توافقنامه فبروری 2020 امریکا با طالبان، پابند بماند.

همچنین، معاون نخست ریاست جمهوری از تمام خانواده‌ها در کشور خواسته که زیر نام تعلیمات دینی نوجوانان خویش را به کسی و یا حلقه‌ای بیرون از ساحه زیست و زنده گی خود تسلیم نکنند.

به گفته او، طالبان زیر نام تعلیم دین شماری از نوجوانان و اطفال را از خانواده‌های بی بضاعت تسلیم می‌گیرند و در عوض آنها را شستشوی مغزی کرده و به انتحار تشویق می‌کنند. این تعلیمات بیشتر در پاکستان و در بعضی موارد در ساحات زیر کنترول طالب صورت می‌گیرد. آنچه برای طالب هرگز اهمیت نداشته و ندارد زنده گی انسان‌ها است.

بیشتر بخوانید  مشکلات عدیده مسافران از مسدود شدن دهلیز هوایی افغانستان - هند

او خاطر نشان کرده که برای طالب ارزان ترین پدیده زنده گی انسانهاست و با ارزشترین پدیده کسب رضایت حامی اصل شان (پاکستان) در منطقه است.

آقای صالح بیان داشته: من از ریاست امنیت ملی کابل خواسته‌ام فهرست جوانانی را که در دام تبلیغات طالب افتاده و بعدا از آنها برای انتحار و کشتار محض استفاده شده است نشر کند. دولت افغانستان متعهد به پیشبرد روند صلح و دستیابی به یک راه حل با عزت است.

همرسانی کنید!