23 دلو 1393 - همه اخبار

اقزایش ناامنی ها در شاهراه کابل پروان

اقزایش ناامنی ها در شاهراه کابل پروان

در شاهراه کابل پروان راهزنی و بد امنی مردم را نگران ساخته است.

 

باشنده گان محل و راننده گان می گویند که گروه های مسلح غیر مسوول و راهزنان این راه را بروی موترها می بندند و دست به دزدی می زنند.

 

یک باشنده ولایت پروان می گوید:

 

” اسم من شهرام است وقتی که در مسیر کابل ـ پروان حرکت می کنیم مخصوصاً از طرف شب گروه های مسلح غیر مسوول پیدا شده که پیشروی مردم را می گیرند، لت و کوب می کنند و پول و پیسه آنها را می گیرند. ”

 

مقامات امنیتی پروان می گویند که علیه گروه های مسلح غیرمسوول مبارزه می کنند.

بیشتر بخوانید  واکنش وزارت امور خارجه طالبان به اظهارات اخیر مقامات روسیه
همرسانی کنید!