افغانستان در جمع 10 کشور آسیب پذیر جهان

افغانستان در جمع 10 کشور آسیب پذیر جهان

آریانا نیوز: افغانستان با ورود به سومین سال خشک‌سالی، در جمع آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان قرار گرفته‌است…

کمیته بین‌المللی نجات در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید، افغانستان با ورود به سومین سال خشک‌سالی، در جمع آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان قرار گرفته‌است.

بر بنیاد این گزارش، افغانستان در جمع 10 کشور آسیب پذیر، سومین کشوری است که از تغییرات اقلیمی آسیب دیده است.

کمیته بین‌المللی نجات افزوده است که موقعیت افغانستان از بدترین وضعیت در سال 2022 به سومین بدترین وضعیت در سال 2023 تغییر کرده‌است.

به گفته این کمیته، این تغییر به معنای آن نیست که پیشرفتی در کشور صورت گرفته باشد، بلکه تأثیرات تغییراقلیم در شرق افریقا شدید گزارش شده‌است.

گزارش همچنین گفته از زمانی که طالبان بر افغانستان مسلط شده‌اند، این کشور شکنندگی فزاینده‌ای را تجربه کرده است؛ زیرا توقف کمک‌های خارجی و فروپاشی اقتصادی باعث عمیق‌تر شدن فقر شده است.

گزارش کمیته بین‌المللی نجات می‌افزاید، ده کشوری که بدترین آسیب را از تغییرات‌اقلیم دیده‌اند، شامل یمن، چاد، سودان جنوبی، جمهوری افریقای مرکزی و سایر کشورهایی هستند که در انتشار گازهای گل‌خانه‌ای جهانی سهم کمی دارند.

بیشتر بخوانید  درگیری میان طالبان و نیروهای جبهۀ مقاومت ملی در کابل و هرات
همرسانی کنید!