جایگاه افغانستان در بین کشورهای جهان در زمینه ارایه خدمات آموزشی

جایگاه افغانستان در بین کشورهای جهان در زمینه ارایه خدمات آموزشی

آریانا نیوز: نابرابری‌های جنسیتی، دسترسی محدود به آموزش برای دختران، حملات به مکاتب، اختلال در یادگیری، نرخ بالای بی‌سوادی و برخی چالش‌های شدید دیگر، افغانستان را در وضعیت آموزشی وخیم قرار داده‌است…

یک سازمان جهانی موسوم به آموزش بالاتر از همه اعلام کرده که نام افغانستان در جایگاه بدترین کشور از لحاظ ارایه خدمات آموزشی قرار گرفته‌است.

این سازمان، با نشر گزارشی گفته که نابرابری‌های جنسیتی، دسترسی محدود به آموزش برای دختران، حملات به مکاتب، اختلال در یادگیری، نرخ بالای بی‌سوادی و برخی چالش‌های شدید دیگر، افغانستان را در وضعیت آموزشی وخیم قرار داده‌است.

ملیحه مالک، مدیر اجرایی پروگرام حفاظت از آموزش در جنگ و ناامنی سازمان PEIC گفته است که این چالش‌ها با مداخلات بازیگران دولتی و غیردولتی تشدید شده و ضربه مهمی به زیرساخت‌ها و فرصت‌های آموزشی کشور وارد کرده است.

به گفته او، افغانستان پیوسته در میان کشورهایی قرار گرفته است که با شکست‌های مداوم در آموزش دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

او تصریح کرده است: حمله بر آموزش در افغانستان از تمامی طرف‌ها بوده، هم از سوی بازیگران دولتی و هم از سوی بازیگران غیردولتی و این امر به‌گونه‌ مداوم روند آموزش را زیان رسانده است. ممنوعیت‌های جدید در برابر آموزش در افغانستان هنوزهم چالش برانگیر است.

این در حالی است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم و محصل را از رفتن به مکاتب و پوهنتون‌ها منع کرده‌اند.

بیشتر بخوانید  افزایش جان‌باختگان بیماری‌های عفونی در افغانستان
همرسانی کنید!