1 عقرب 1395 - همه اخبار

افغانستان رکورد دار تولید تریاک

افغانستان رکورد دار تولید تریاک

آریانا نیوز: در سال جاری 4 هزار و 800 تن تریاک در افغانستان تولید شده است. این رقم در سال گذشته 3 هزار و 300 تن بود.

عکس های ستلایتی از زمین های کشت مواد مخدر نشان می دهد که کشت مواد مخدر در اطراف کابل، نیز افزایش چشمگیری یافته است.
کشت مواد مخدر در افغانستان نسبت به سال گذشته عیسوی افزایش یافته و از 183 هزار جریب در سال گذشته به 201 هزار جریب در سال جاری رسیده است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در راپور مشترک امسال خود اعلام کرده اند که امسال 4 هزار و 800 تن تریاک در افغانستان تولید شده است. این رقم در سال گذشته 3 هزار و 300 تن بود.
جزییات این راپور قرار است در روزهای آینده در یک نشست مطبوعاتی برای خبرنگاران تشریح شود.
این راپور نشان می دهد که کشت خشخاش در مناطقی که زیر کنترول گروه طالبان و یا زیر نفوذ آنان قرار دارد، به شدت افزایش یافته و ولایت بادغی» که در سال های گذشته سهم ناچیزی در تولید مواد مخدر داشته، در ردیف ولایات زیرکشت وسیع مواد مخدر قرار گرفته است.
تولید و قاچاق مواد مخدر منبع اصلی درآمد گروه های مسلح مخالف در افغانستان است و از سویی دیگر ؛ ناامنی نیز بر افزایش تولید مواد مخدر تاثیرگذار بوده و منابع می گویند که هر کدام از معضلات تولید و قاچاق موادمخدر و ناامنی در کشور بر روی هم اثر مستقیم گذاشته اند.
آمارها نشان می دهد که از سال 2001 عیسوی همزمان با حضور نظامیان خارجی در افغانستان، کشت مواد مخدر به چندین برابر افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید  تداوم اخراج اجباری باشنده گان افغان از پاکستان
همرسانی کنید!