8 دلو 1394 - همه اخبار

افغانستان در لست فاسد ترین کشورهای جهان

فساد

آریانا نیوز: سومالیا، کوریای شمالی و افغانستان به حیث فاسدترین کشورهای جهان نامیده شده اند جاییکه مقامات فاسد ماهرانه از جنگ های جاری برای منافع شخصی خود بهره جویی میکنند.
روزنامهء اندپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیرش در اشاره به گزارش اخیر سازمان شفافت بین المللی مقالهء را به نشر رسانیده و در آن، نقشه های فاسد ترین کشورهای جهان را با رنگ سرخ مزین نموده است.

در این گزارش سازمان شفافیت بین المللی سومالیا، کوریای شمالی و افغانستان به حیث فاسدترین کشورهای جهان نامیده شده اند جاییکه مقامات فاسد ماهرانه از جنگ های جاری برای منافع شخصی خود بهره جویی میکنند.

ولی بر اساس گزارش این سازمان، کمترین کشورهای فاسد هم چندان عاری از فساد نیستند.

به نوشته اندپندنت سه کشوری که در صدر لست فاسدترین کشورهای جهان قرار دارند مثلاً در افغانستان، این افتضاح مرتبط بوده است با جنگ جاری در آنکشور و همین مسئله تلاشها برای رسیدن به صلح را جداً خدشه دار ساخته است.

اندپندنت مینویسد که وزارت دفاع افغانستان سال گذشته ۲۰۰ میلیون دالر اضافی از پولی را که باید در بخش بازسازی مصرف میشد به قراردادی های مواد سوخت پرداخته بود که این مسئله منتج به برکناری چند مقام وزارت دفاع شد.

به گفته اندپندنت کشورهای قارهء امریکا پیشرفتی را در مبارزه علیه فساد در کشورشان نشان داده اند.

در گزارش سازمان شفافیت بین المللی از سویدن، دنمارک و فنلند به حیث پاکترین کشورهای جهان از فساد یادشده است.

بیشتر بخوانید  بارش باران‌های شدید؛ پیش بینی هواشناسی برای 4 ولایت کشور
همرسانی کنید!