28 اسد 1393 - همه اخبار

افغانستان با سرنوشت عراق دچار نخواهد شد

افغانستان با سرنوشت عراق دچار نخواهد شد

شکیب مستغنی  

شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته در نشست خبری در کابل گفت، شرایط افغانستان با عراق تفاوت دارد.

آقای مستغنی گفت حکومت افغانستان اطمینان دارد که با درنظرداشت همین قابلیت های نیروهای افغان، این کشور پس از خروج کامل نیروهای امریکایی، به سرنوشت عراق مواجه نخواهد شد:

” با درنظر داشت دستآورد های نیروهای امنیتی افغان در گذشته و شکاهکار های بزرگ آنان ما به اطمینان گفته می توانیم که شرایط در افغانستان تا عراق متفاوت است و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطمین است که کشور به سرنوشت مشابه به عراق دچار نخواهد شد. “

تحولات اخیر سیاسی و امنیتی در عراق نگرانی های را ایجاد کرده که ممکن افغانستان نیز با خروج کامل قوای امریکایی از این کشور با سرنوشت مشابهء مواجه گردد.

نگرانی ها در مورد شباهت اوضاع عراق و افغانستان پس از آن افزایش یافته که یک گروهء مسلح به نام داعش یا دولت اسلامی عراق و شام چند شهر عراق را تحت کنترول خود در آورده و به سوی بغداد در حرکت شده اند.

چندی قبل اوباما اعلان کرده بود که تا پایان سال 2016 میلادی تقریباً تمامی نیروهایش را از افغانستان خارج می کند.

بیشتر بخوانید  تاکید وزیر خارجه روسیه بر ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان
همرسانی کنید!