20 عقرب 1394 - همه اخبار

افزایش نگرانی ها از وضعیت امنیتی در کشور

افزایش نگرانی ها از وضعیت امنیتی در کشور

آریانا نیوز: با گذشت هر روز امید مردم نسبت به آینده شان متاسفانه که به یاس مبدل می شود و این عواقب نا گوار را متوجه مردم افغانستان می سازد.

 

مشرانو جرگه افغانستان با نگرانی از سر بریدن هفت غیرنظامی در زابل و سنگسار رخشانه در ولایت غور از حکومت می خواهد تا بخاطر جلوگیری از تکرار آن اقدامات عملی را روی دست گیرد.

 

محمد علم ایزد یار معاون این جرگه که ریاست جلسه روز گذشته را به عهده داشت با اشاره به این حوادث گفت، افزایش چنین رویدادها حاکمیت قانون را زیر سوال می برد:

 

” با گذشت هر روز امید مردم نسبت به آینده شان متاسفانه که به یاس مبدل می شود و این عواقب نا گوار را متوجه مردم افغانستان می سازد. ”

 

از سوی هم شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی روز گذشته در نشست های جدا گانه در کابل این اعمال را تقبیح کرده و خواهان رسیده گی به آن از سوی حکومت گردیدند.

 

گروه داعش به تازه گی هفت غیر نظامی افغان را در ولایت زابل سر بریده و در یک رویداد دیگر طالبان رخشانه یک دختر جوان را سنگسار کردند.

 

این نگرانی ها در حالی مطرح می گردد که حکومت افغانستان گفته است این قضایا را پیگیری میکند.

بیشتر بخوانید  مساعدت 150 ملیون یورویی اتحادیه‌ اروپا برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان
همرسانی کنید!