6 سرطان 1394 - همه اخبار

افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان

افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان

سطح پائین بودن سواد در شماری از خانواده ها، بی خبری از قانون و عدم پیگیری درست مجرمین خشونت از موارد عمده افزایش خشونت در برابر زنان خوانده می شود.

 

افزایش روز افزون خشونت علیه زنان در افغانستان از مشکلات عمده برای زنان افغان خوانده شده که از جمله یکی هم افزایش قتل های ناموسی در برخی ولایات کشور می باشد.

 

مسوولان دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در حوزه غرب افغانستان از افزایش قتل های ناموسی دراین حوزه پرده برداشته و می گویند این مساله در سه ماه اول سال افزایش را نشان میدهد.

 

سید عبدالقادر رحیمی رییس این دفتر روز جمعه درمورد قتل های ناموسی در حوزه غرب چنین معلومات داد:

 

” تاجای که دیده میشود درسه ماه اول سال حدود ده قتل که توسط اعضای فامیل صورت گرفته وزنان به قتل رسیده اند، ما اگر اینرا مقایسه بکنیم به سال گذشته یک افزایش کلی رانشان میدهد بخاطریکه درطول سال گذشته 30 قتل داشتیم. ”

 

آقای رحیمی ابرازنگرانی میکند که اگر وضعیت به همین گونه ادامه پیداکند ممکن موارد قتل های ناموسی بیشتر از این افزایش یابد.

 

دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشردرحوزه غرب ولایات نیمروز، فراه، بادغیس وهرات را تحت پوشش خود دارد.

 

در گذشته نیز از خود سوزی زنان، فرار از منزل و خشونت های مختلف دیگر در برابر زنان از این حوزه گزارش های به نشر رسیده است.

 

سطح پائین بودن سواد در شماری از خانواده ها، بی خبری از قانون و عدم پیگیری درست مجرمین خشونت از موارد عمده افزایش خشونت در برابر زنان خوانده می شود.

بیشتر بخوانید  وقوع درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در ولایت پکتیا

 

لیا غضنفرجواد رییس نهاد همبستگی زنان برای عدالت با نگرانی از افزایش قتل های ناموسی وانواع دیگر خشونت ها در برابر زنان خواستار تطبیق قانون ازسوی حکومت است:

 

” دقیقاً این یک مساله بسیارنگران کننده است بخاطراینکه ماشاهد بسیاری ازقتل های ناموسی در نقاط مختلف افغانستان هستیم بخصوص ولایت هرات ودولت باید قانون را تطبیق بکند اگر دولت واقعاً قانون را تطبیق کرده وچند نفررا مورد پیگرد قراربدهد این قتل های ناموسی به نظرمن کاهش پیدا میکند. ”

 

ظرف چند سال گذشته بیشتر نهادهای داخلی وخارجی به شمول حکومت افغانستان برای رسیده گی به مشکلات زنان وختم خشونت ها تلاش های را انجام داده اند اما دیده میشود که این مشکل هنوزهم پا برجاست.

 

برخی کارشناسان تلاش های نهاد های یاد شده در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان را نمایشی و غیر موثر خوانده و انتقاد میکنند که با وجود مصارف پول های گزاف نتوانستند برنامه های موثررا عملی کرده و به این مشکل نقطه پایان بگذارند.

همرسانی کنید!

دیدگاه ها بسته شده است