10 سرطان 1394 - همه اخبار

افزایش حملات بر معلمان و شاگردان مکاتب در کشور

افزایش حملات بر معلمان و شاگردان مکاتب در کشور

در مقایسه با سال های گذشته تلفات معارف و حملات بر شاگردان و معلمان معارف نسبت به گذشته زیاد شده و نگرانی ها را بیشتر ساخته است.

 

حملات بر مکاتب در سال های گذشته افزایش یافته است. این سخن را کبیر حقمل، رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف افغانستان ابراز کرد:

 

“روزی نیست که ما شاهد حملات، شهادت و زخمی شدن شاگردان مکاتب و معلمان نباشیم و وقت و سالی بسیار کم است که ما شاهد ده ها حملات بر مکاتب نباشیم. در مقایسه با سال های گذشته تلفات معارف و حملات بر شاگردان و معلمان معارف نسبت به گذشته زیاد شده و نگرانی ها را بیشتر ساخته است.”

 

در همین حال سازمان ملل متحد می گوید که حملات پی هم و سیستماتیک بر مکاتب در افغانستان، هزاران کودک را از آموزش محروم ساخته اند.

 

سازمان ملل متحد می گوید که بررسی های آنها نشان می دهد که بیش از 160 واقعه به هدف محروم ساختن شاگردان از حق آموزش ثبت شده است.

 

این واقعات شامل بمبگذاری در مکاتب، حمله بالای معلمان، کارمندان مکاتب و شاگردان دختر می شوند.

 

به باور سازمان ملل متحد، در نتیجه ناامنی ها نزدیک به 470 مکتب در افغانستان مسدود شده اند.

 

این سازمان می گوید که بر اساس پیش بینی ها 35 هزار شاگرد از حق آموزش محروم شده اند.

 

اما رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان تعداد شاگردان محروم شده از آموزش را بیشتر می خواند:

 

“در کل 2 تا 3 میلیون شاگرد مکتب از حق آموزش محروم اند. حدود 500 مکتب مسدود اند که در نتیجه بیش از 5 صد هزار نفر از رفتن به مکتب بازمانده اند.”

بیشتر بخوانید  جزییات اعطای سند ماستری به فارغان مدارس جهادی طالبان اعلام شد!

 

گفته می شود در مناطقی که طالبان زیاد فعالیت دارند، مکاتب به روی شاگردان مسدود اند.

 

در گزارش سازمان ملل متحد به آنچه تجاوز جنسی بالای کودکان از سوی ملیشه های طرفدار حکومت خوانده شده، هم اشاره شده است.

 

درین گزارش به تجاوز جنسی بالای 8 پسر و 6 دختر توجه شده که 4 واقعه مورد تائید قرار گرفته است.

همرسانی کنید!