20 حمل 1391 - همه اخبار

افزایش حمایت از روند صلح افغانستان

افزایش حمایت از روند صلح افغانستان

 

 

جاوید لودین معین وزارت خارجه میگوید که بنظر میرسد حمایت ازروند صلح با طالبان در میان کشورهای همسایۀ افغانستان درحال شکل گرفتن است، ولی حمایت پاکستان از این ورند ودسترسی آن کشور به تندروان طالب، در روند ادامه مذاکرات صلح موثر ترمیباشد.

جاوید لودین که مذاکره کننده ارشدحکومت درقرارداد همکاری های ستراتیژیک بین ایالات متحده و افغانستان است، همچنان اظهار داشت که رفع اختلاف درموردعملیات شب هنگام در افغانستان و سپردن رهبری آن به افغانها، عقد معاهده همکاری های ستراتژیک نزدیک تر شده است.

ولی لودین به آژانس خبری رویترز گفت که دو جانب در تشریح منافع این پیمان برای رفع نگرانی های افغان ها و خارجی هایی که آماده اند در سال ۲۰۱۴ افغانستان را ترک گویند، کمتر کار کرده اند.

جاوید لودین گفت: “ما باید ارتباطات بهتری داشت باشیم، ما باید بهترآنرا شرح دهیم. علاقمندی های مختلفی در رابطه به این پیمان وجود دارد، بعضی ها در راه های منفی و غلط آنرا تحلیف میکنند. و بعضی ها آنرا به عنوان عدم کامیابی ما و ختم تعهدات شان تعبیر میدهند.”

معین وزارت خارجه میگوید که عنصرعمده در موفقیت مذاکرات، پاکستان است. وی این موضوع را رد کرد که گویا عقد قرارداد های ستراتیژیک با کشورهای غربی، برخلاف خواسته های طالبان و مانع مذاکرات صلح با آنان میباشد.

بیشتر بخوانید  چرا وزارت عدلیه طالبان شهرک داوودخان در کابل را مصادره کرد؟
همرسانی کنید!