افزایش تولید تریاک در افغانستان

افزایش تولید تریاک در افغانستان

آریانا نیوز: کشت کوکنار در سال 2019 در مقایسه به سال 2018 کاهش یافته، اما تولید بالقوۀ تریاک خالص در افغانستان افزایش یافته است…

دفتر ملی پالیسی کنترول مواد مخدر کاخ سفید روز جمعه (18 دلو) نتایج تحقیق سالانه حکومت ایالات متحده از کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان را نشر کرد.

حکومت ایالات متحده تخمین کرده است که کشت کوکنار در سال 2019 در مقایسه به سال 2018 کاهش یافته، اما تولید بالقوۀ تریاک خالص در افغانستان افزایش یافته است.

این دفتر کاخ سفید گفته است که کشت کوکنار در سال 2019 در افغانستان 28 فیصد کاهش داشت. در سال 2019 عیسوی 160هزار هکتار زمین و در سال 2018 عیسوی 221 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود.

صدای امریکا نوشت که این دفتر اما گفته است که تولید بالقوۀ تریاک در افغانستان افزایش یافته است.

در سال 2018 تولید تریاک خالص در افغانستان 5550 تن بود در حالی که در سال 2019 عیسوی 6700 تن تخمین شده است.

ارزش پایین نرخ تریاک در زمان کشت باعث کاهش کشت کوکنار شده است و افزایش تولید بالقوۀ تریاک، در نتیجۀ آب و هوای مناسب و شرایط خوب حاصلات، به میان آمده است.

کشت کوکنار و تولید متداوم تریاک به پیمانۀ بزرگ، قابلیت حکومت افغانستان را در تنفیذ قانون و ترویج حکومتداری خوب، بیشتر پیچیده ساخته است.

قصر سفید گفته است که عواید ناشی از مواد مخدر توسط شورشگران باعث ناامنی طولانی و افزایش فساد شده است.

این دفتر قصر سفید گفته است که حکومت ایالات متحده برای تقویت مشارکت پایدار و رسیده گی به مشکلات جدی، به گونه متداوم با حکومت افغانستان کار خواهد کرد.

بیشتر بخوانید  خط و نشان کشیدن وزیر عدلیه طالبان برای غاصبان زمین

دفتر ملی پالیسی کنترول مواد مخدر قصر سفید گفته است که تمامی این تخمین ها بر اساس معلومات به دست آمده به سطح ولایات صورت گفته است.

همرسانی کنید!