17 اسد 1395 - همه اخبار, داخلی

افزایش تعداد مهاجرین برگشت کننده به کشور

افزایش تعداد مهاجرین برگشت کننده به کشور

آریانا نیوز: یو، ان، آچ، سی، آر یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده‌گان می‌گوید، پروسه برگشت مهاجرین افغان از پاکستان تسریع شده‌است.

 

فهیم ستار یکی از مسئولان این اداره روز گذشته گفت، همه روزه بطور اوسط حدود ۲۵۰ خانواده که از پاکستان وارد این کشور می‌شوند نزد آنان به هدف اخذ کمک ثبت می‌گردند:

 

“آنهای که در مرکز کابل ثبت و راجستر می‌شوند فی نفر حدود ۴۰۰ دالر می‌گیرد و در مجموع روزانه یکهزار نفر که ۲۰۰ الی ۲۵۰ فامیل می‌شود آنها در این مرکز می‌آیند و از کمک های نقدی و غیر نقدی مستفید می‌شوند.”

 

آقای ستار همچنان گفت که تعداد افغان های برگشت کننده به کشور در حال افزایش است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی یونیسف از محرومیت سیستماتیک دختران افغان از تحصیل
همرسانی کنید!