4 میزان 1394 - همه اخبار

افزایش تعداد معینان زن در وزارتخانه ها

افزایش تعداد معینان زن در وزارتخانه ها

آریانا نیوز: در یک سخنرانی دیگر دیروز رییس جمهور احمدزی گفت: تصمیم گرفته که شمار زنان را در موقف معینیت وزارتخانه ها افزایش دهد.

 

محمد اشرف غنی در دیدار با شماری از فعالان حقوق زن در کابل روز گذشته همچنان وعده سپرد که در موقف زنان در محاکم نیز تغییری خواهد آورد.

 

حضور زنان در سطح رهبری قوهء قضایه افغانستان یکی از مسایل مورد اختلاف درین کشور است.

 

پیش ازین رییس جمهور غنی انیسه رسولی را به حیث عضو هیئت قضایی ستره محکمه پیشنهاد کرده بود اما پارلمان به وی رای اعتماد نداد.

 

در کابینهء به رهبری رییس جمهور غنی، چهار زن به حیث وزیران تحصیلات عالی، مبارزه با مواد مخدر، امور زنان و کار و امور اجتماعی کار می کنند.

بیشتر بخوانید  کمک های صلیب سرخ برای هزاران تن در افغانستان
همرسانی کنید!