28 عقرب 1391 - همه اخبار

افزایش بی سابقه جمعیت در کشور

افزایش بی سابقه جمعیت در کشور

افزایش بی سابقه جمعیت در کشور

 

علت افزایش جمعیت در کشور، عدم تطبیق پلان های تنظیم خانواده و ولادت های بدون وقفه خانم ها عنوان شده است.
وزارت صحت عامهء افغانستان از افزایش بی سابقه جمعیت در کشور ابراز نگرانی می کند.

مقام های این وزارت علت افزایش جمعیت را عدم تطبیق پلان های تنظیم خانواده و ولادت های بدون وقفه خانم ها عنوان کرده اند.

به گفته وزارت صحت عامه، اگر از افزایش جمعیت در افغانستان جلوگیری نشود، ممکن تا بیست سال آینده جمعیت کشور به 60 ملیون نفر برسد.

داکتر ثریا دلیل وزیر این وزارت به روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت: بلند بودن سطح بار وری خانم ها و عدم تطبیق پلان های تنظیم خانواده از سوی فامیل ها عمده ترین دلایل افزایش جمعیت در کشور می باشند:

« افزایش جمعیت در افغانستان یک موضوع جدی و فراتر از موضوع صحت، و طبابت است. تمام اطفال که تولد می شوند به تعلیم، خدمات صحی، خدمات اجتماعی، کار و بالاخره به یک زندگی با عزت و با آبرو ضرورت دارند، بناءً رشد جمعیت در افغانستان یک موضوع جدی است و پیامد های ناگوار اقتصادی اجتماعی و انکشافی خواهد داشت.»

وزیر صحت عامه افغانستان هشدار می دهد، اگر از افزایش جمعیت جلوگیری به عمل نیاید، منابع بشری کشور کاهش می یابد و نسل های آینده با مشکلات زیاد مواجه خواهند شد.

در این حال صندوق وجهی جمعیت سازمان ملل متحد گزارش جدید را در مورد جمعیت جهان به نشر رساند.

گزارش همچنان تایید می کند که جمعیت افغانستان به شدت رو به افزایش است.

بیشتر بخوانید  درخواست شعبه افغانستان سازمان صحی جهان از مردم برای اهدای خون

مسوولان صندوق وجهی جمعیت سازمان ملل متحد گفتند که برای جلوگیری از این مشکل باید یک پالیسی تنظیم جمعیت در افغانستان ایجاد گردد.

لورینت زیسلر نماینده این سازمان که در نشست خبری با وزیر صحت عامهء افغانستان سخنرانی می کرد، گفت: باید تمام فامیل ها به این مساله توجه نمایند:

« این یک حقیقت است که جمعیت افغانستان رو به افزایش است، مبارزه با این مساله از توان وزارت صحت عامه بلند است، تمام وزارت ها باید بخاطر جلوگیری آن اشتراک نمایند، به همین دلیل به یک پالیسی جمعیت نیز ضرورت است. ما نمی خواهیم که جمعیت از کنترول خارج شود، پلان تنظیم خانواده می تواند که از سه مادر از مرگ یکی آن و از یازده کودک از مرگ یکی آن جلوگیری نماید.»

وزارت صحت عامه همچنان می گوید که آنان برای جلوگیری از این کار برنامه های مشخص را روی دست دارند.

افزایش پروگرام های تنظیم خانواده در سرتاسر کشور، شامل ساختن این پروگرام در نصاب تعلیمی و افزایش سطح تعلیمات قابله ها از جملهء مهم ترین برنامه های این وزارت برای جلوگیری از افزایش جمعیت می باشند.

همرسانی کنید!